EN HONOR AL SHABAT NAJAMÚ, EL PRIMERO DE LAS SIETE SEMANAS DE CONSOLACIÓN

לכבוד השבת – הראשונה בשבתות הנחמה בה קוראים בספר ישעיהו “נחמו נחמו עמי” שנזכה עוד היום לגאולה השלמה ונראה בנחמת ציון… לחן : הרב יצחק גינזבורג עיבוד ונגינה – רחל פרנסי ציור באדיבות יקב פרנסי.

Leer más